Inspiration

หลักการ 3 ข้อของหยินโยคะ (Three Principles of Yin Yoga)

หลักการ 3 ข้อของหยินโยคะเป็นรากฐานเพื่อทำความเข้าใจปรัชญาการฝึกว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเรา แต่ละข้อช่วยให้เข้าใจว่าการทำงานของธรรมชาติที่ส่งผ่านสู่ร่างกาย "การหยั่งราก" (Grounding) ทำงานกับร่างกาย การค้าง (Holding) ทำงานกับลมหายใจ และการผ่อนคลาย (Relaxation) ทำงานกับจิตใจ หากเราใช้หลักการเหล่านี้ในการฝึกหยินโยคะ ณ จุดนี้และเวลานี้ ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบ Asiawellness.com