I-Hyun Kim

“โยคะสอนไม่ได้ แต่ตระหนักรู้ได้”

Kim สร้างชุมนุมของโยคีใน Yogakula ด้วยการตระหนักรู้ถึงข้อเท็จจริงของการฝึกโยคะว่าให้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเสมอกับวิถีชีวิตของเรา และข้อเท็จจริงนี้เองทำให้เรามีประสบการณ์กับโยคะ ไม่ใช่เพียงแค่คิดถึงความหมายของมัน

เขาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ Global Yoga Mala ทุกปี โดยปรารถนาให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้ฝึกหัดโยคะ และต้องการเพิ่มพลังงานที่สงบ Kim เคยเป็นผู้จัดงานร่วมของ Korean Yoga Conference ซึ่งเป็นอีเวนท์ใหญ่ที่สุดของเกาหลี พร้อมกันกับ Jaya และ Stella ตั้งแต่ปี 2011 และยังพยายามที่จะเชื่อมโยงชุมชนโยคะเกาหลีเข้ากับชุมชนโยคะโลกอีกด้วย

Kim ได้นำแรงบันดาลใจจากการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ เช่น ฮ่องกง ญี่ปุ่น และการฝึกฝนกับครูมากมาย หมั่นเรียนรู้ติดตามเสมอในทุกๆปี มาสร้างเป็นสไตล์ของ PriyaVinyasa Yoga ร่วมกับ Stella เพื่อนำมาสอนให้กับครูโยคะต่างๆ

Priya Vinyasa Yoga

คำว่า Priya แปลว่า “ยินดีต้อนรับ” ดังนั้น Priya Vinyasa คือ การมีศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อพื้นฐานของ Vinyasa แต่ Flow เปิดกว้างสำหรับสไตล์โยคะที่หลากหลาย

                Priya Vinyasa เป็นการรวมกันระหว่าง Vinyasa ซึ่งเป็นหนึ่งลมหายใจหนึ่งการเคลื่อนไหว กับ การจดจ่อสายตาไปที่จุดเดียว (Drishti), การหายใจแบบอุชชายี (Ujjayi Breathing) และ ความสมบูรณ์อย่างเป็นธรรมชาติของพันธะกับอาสนะ มันเป็นกลางและเรียบง่ายแต่เป็นสไตล์โยคะที่เต็มไปด้วยพลัง

 

คลาสที่สอนในงาน Thailand Yoga, Art and Dance 2017

·       PriyaVinyasa Yoga - The Dancing Hanuman

เราจะพูดถึงพระรามและหนุมาน ผู้ที่เตือนเราให้นึกถึงปรัชญาของ Priya Yoga หนุมานเป็นลิงที่ศักดิ์สิทธิ์ ได้รับความเคารพมากที่สุด ถูกแต่งตั้งโดยพระราม ซึ่งแสดงถึงการสังเวยตนเองอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามเราสามารถเริ่มการเดินทางอันน่าตื่นเต้นไปสู่หนุมานอาสนะได้ หนุมานอาสนะนั้นร้อนแรงกระตือรือร้นมาก เช่นเดียวกับหนทางของอาสนะที่ยาก หนุมานจึงต้องก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จริงจัง ด้วยอาสนะนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรักที่แท้จริงของบัคตีโยคะ แม้ขณะที่เราพูดและคิดเกี่ยวกับว่าทำไมหนุมานถึงได้อุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัวต่อพระราม เช่นดียวกับที่เราฝึก คลาสนี้จะรวมเรื่องราวของมหากาพย์อินเดีย การท่องมนต์ และการเต้นตามเสียงเพลง โดยที่ทั้งผู้ที่เริ่มฝึกหัดและผู้ที่มีความชำนาญแล้วสามารถทำไปพร้อมกันได้ โดยยังคงไม่ลืมเงื่อนไขทั้งห้า; วินยาสะ, อาสนะ, การหายใจแบบอุชชายี, พันธะ และ ดริสตี

·       PriyaVinyasa Yoga – The road to the remover of the obstacles, Ganesha Namaskara

ปรัญาของ Priya Yoga รวม “การเปิดใจ” และ “การต้อนรับ” เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการจดจ่อกับชุดลำดับการฝึก Priya Vinyasa อาสนะจะทำให้เราเห็นภาพของ “คเณศ” เทพแห่งปัญญาตามตำนานของอินเดีย โดยเฉพาะชุดลำดับการฝึก คเณศ นมัสการ ที่ผู้ฝึกจะใช้แขนทั้งสองข้างแบะหน้าอก และใช้ขาทั้งสองอ้ากระดูกเชิงกราน ชุดฝึกนี้มีอาสนะที่ผู้ฝึกต้องใช้ชีวิตของร่างกายทุกส่วนทิ้งไว้บนปลายนิ้วเท้า คเณศ เทพแห่งปัญญาและผู้ขจัดอุปสรรค ลำดับการฝึกนี้จะมีการกระตุ้นลำไส้โดยการใช้ส้นเท้า ซึ่งผู้ฝึกจะได้เพิ่มภูมิคุ้มกันและเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเอง คลาสนี้มีความสนุกสนานของตำนานอินเดีย ผสมกับเงื่อนไขทั้งห้า; วินยาสะ, อาสนะ, การหายใจแบบอุชชายี, พันธะ และ ดริสตี ที่เติมเต็มความพอใจให้กับทั้งมือใหม่และผู้ที่ชำนาญแล้ว

 

Profile : I-Hyun Kim

 President of Yogakula Korea

Head Director of Yogakula Teacher Training Course

Founded of Priya Yoga

US Yoga Alliance E-RYT 200

Hosted TTC Workshop for Well-known Yogi from around the world

 2008~ 2016 Hosted Global Yoga Mala

2011~ 2015 Hosted Korea Yoga Conference

2011 Korea Yoga Marathon Instructor

2012 Japanese Hiroshima Yoga-Peace Instructor

2012 Busan Vinyasa Yoga Conference Instructor

2013 Japanese Hiroshima Yoga Peace Instructor

2014 Tokyo Osaka Workship in January

2014 Japanese Hiroshima Yoga Peace Instructor

Website: www.yogakula.co.kr

latest articles

เข้าสู่ระบบ Asiawellness.com