พลังความคิดสร้างชีวิตและโลกที่ไร้มลพิษ

ฉบับนี้ขอส่งท้ายโครงการ “การเห็นสู่การเป็น (Seeing into Being)” ด้วยการขยายภาพรวมให้คุณเห็นถึงสิ่งคุณคิดนั้นมีผลต่อโลกอย่างไร คุณรู้หรือไม่ว่าความคิดของคุณมีผลกระทบต่อบรรยากาศรอบตัว และสามารถส่งผลต่อบรรยากาศโลกรวมถึงเรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของโลกได้ทีเดียว คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณเองเล็กมากเมื่อเทียบกับโลกอันกว้างใหญ่นี้ แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าความคิดของคนเรานั้นเป็นกระแสพลังงานที่มีคุณค่าอย่างมหาศาล หากคุณใช้ไปในทางบวกและสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการสร้างประโยชน์บนพื้นฐานของเจตนาที่ไม่ใช่มีความเห็นแก่ตัวใดๆ

โลกภายนอกสะท้อนมาจากโลกภายในของคุณเอง ดังนั้นคุณคือผู้สร้าง ที่ได้รับผลจากการสร้างความคิด ทัศนคติ และการทำกรรมของตัวคุณเอง นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องใส่ใจกับความคิดมากขนาดนี้ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าความคิดนั้นมีผลต่อบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

ความคิดเป็นพลังงานอันยิ่งใหญ่ของจิตใจมนุษย์ซึ่งอยู่ภายในดวงวิญญาณ ความคิดให้ผลทั้งในการสร้างสรรค์และทำลาย พลังความคิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเองและผู้อื่น รวมทั้งวัตถุธาตุธรรมชาติ บรรยากาศโดยรอบก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของความคิด ความคิดที่สร้างความสงบ ความสุข ความสบาย ให้กำลังใจ และพลังสร้างสรรค์ ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่ดีออกมาจากภายในได้โดยง่าย ส่วนความคิดที่ไม่ดี ซึ่งเกิดจากสำนึกที่มีขีดจำกัดของการเป็นร่างกาย เกี่ยวโยงกับความต้องการทางวัตถุ ทำให้ขาดความมั่นคงในอารมณ์ มีความก้าวร้าวรุนแรงภายใน สร้างบรรยากาศที่หนักหน่วง ตึงเครียด ก่อให้เกิดความฉุนเฉียว รำคาญ และความโกรธ มีคำพูดและการกระทำที่นำโทษตามมา

คำว่า Atmosphere แปลว่า บรรยากาศ (มาจากคำว่า Atma และ Sphere) บรรยากาศ หมายถึง พลังงานในรูปของคลื่น หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ Atma บรรยากาศถูกสร้างขึ้นจากกระแสจิต (Vibration) หรือคลื่นของความคิดที่กระจายออกมาจากอาตมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อวัตถุธาตุธรรมชาติ

อาตมา (Atma) พลังงานที่มีชีวิต อยู่ในสภาวะที่เป็นแสงทางจิตที่เรียกว่า ดวงวิญญาณ อันประกอบด้วยจิตใจที่ใช้สร้างความคิด สติปัญญาใช้ในการแยกแยะตัดสิน และจิตใต้สำนึกหรือรอยประทับ เป็นที่เก็บบันทึกรอยกรรมเพื่อแสดงออก

อะตอม (Atom) พลังงานวัตถุที่ไม่มีชีวิต อยู่ในสภาวะเป็นแสงทางกายภาพ หรือพลังงานในรูปคลื่นและอนุภาค ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาตมาหรือดวงวิญญาณ

โลกวัตถุ (Planet) ส่วนที่รวมวัตถุธาตุทั้งห้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาศ ภาวะสมดุลและความสัมพันธ์ของวัตถุธาตุเหล่านี้ เป็นสิ่งกำหนดระบบและเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ

ตัวอย่างของความสัมพันธ์ของพลังจิตและพลังวัตถุซึ่งมีผลกระทบต่อโลกโดยตรงก็คือ ปรากฏการณ์ของการเคลื่อนตัวของทวีปต่างๆในโลก (Continental Drift) อันมาจากสาเหตุที่แกนของจิตสำนึกเบี่ยงเบนไปในมุมของความคิดที่ไม่ดีมากขึ้น ตามเวลาที่ผ่านไปหลายพันปี มีผลทำให้แกนพลังงานของแต่ละอะตอมเบี่ยงเบนไปด้วย บรรยากาศเกิดความหนาแน่น หนักหน่วงยิ่งขึ้น ในที่สุดแกนโลกเองก็หันเหออกไปจากแนวการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องและจากศูนย์ถ่วงของโลก ทำให้ทวีปต่างๆแยกตัวออกจากกันทุกขณะ

ความคิดและการกระทำใดๆ หากมีความสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของจิตสำนึกมนุษย์และกฎธรรมชาติของวัตถุธาตุแล้ว จะไม่มีปฏิกิริยาและเกิดผลในทางทำลายให้ปรากฏ แต่จะเป็นสภาวะที่เอื้ออำนวยให้ทุกชีวิตดำรงอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุข

โดยความเป็นจริงแล้วมนุษย์ไม่เพียงมีหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์รักษาธรรมชาติที่ให้ทรัพยากรและปัจจัยในการดำรงชีวิตเท่านั้น มนุษย์ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้ทุกอะตอมของธรรมชาติในโลกกลับมามีพลังอีกครั้ง ด้วยการสร้างพลังความคิดที่บริสุทธิ์และไม่มีการกระทำที่ทำลายธรรมชาติที่ดีของจิตใจและวัตถุธาตุภายนอก ดังนั้นการเรียนรู้และฝึกฝนจิตเพื่อสร้างแต่ความคิดที่ดี จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาความเป็นนายเหนือตนเองและธรรมชาติ ซึ่งเป็นความสามารถดั้งเดิมของมนุษย์ทุกคน ที่ทำให้ตนเองเป็นสุขและพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์ การฝึกจิตสามารถปรับแกนของจิตสำนึกให้ไปสู่การมีความคิด ความรู้สึกที่ถูกต้อง เพื่อให้คุณประโยชน์ต่อชีวิตและโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

_______________

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการเยียวยาโลกด้วยความเงียบสงบ (Heal the world through Silence)

ร่วมกันสร้างโลกใหม่ที่สวยงาม ด้วยประสบการณ์ของ “ความเงียบสงบ” เพราะความเงียบสงบช่วยฟื้นฟูพลังทางจิต ให้ทุกชีวิตปลอดภัยจากมลพิษภายใน (จิตใจ) และภายนอก (สิ่งแวดล้อม) โดยการเข้าถึงหัวใจของการสร้างบ้านที่มั่นคงปลอดภัยตาม ความหมายของคำว่า ‘นิเวศวิทยา’ Ecology (Ecos-ภาษากรีก) แปลว่า บ้าน เริ่มจาก บ้านแรก คือ ร่างกาย ที่ดวงวิญญาณอาศัยอยู่ บ้านที่สอง คือ สังคม ที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในความสัมพันธ์ต่างๆ บ้านที่สาม คือ สิ่งแวดล้อม ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันในโลก ด้วยการสร้างบรรยากาศบริสุทธิ์ สะอาด และเต็มไปด้วยความปรารถนาดี ต่อสรรพสิ่งจากทัศนคติของความเป็นพี่น้องกัน เพราะเราเชื่อว่า “เมื่อเราเปลี่ยน โลกจึงเปลี่ยน”

**โครงการนี้เป็นโครงการระดับชาติ เหมาะกับผู้ที่สนใจทุกเชื้อชาติ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ สถาบัน และวัฒนธรรม ระยะเวลา 1 ปี (เริ่มเดือนธันวาคม 2560 ถึง 2561)

 

สอบถามข้อมูล มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ โทร. 086-448-6700, 097-238-3251, 02-573-8242

Email: bangkok@th.brahmakumaris.org www.brahmakumaris-th.org

FB: มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ     Line:  bk.nonthaburi


latest articles

เข้าสู่ระบบ Asiawellness.com