มายริง


มายริง โดย sei kim วันจันทร์ที่ 3 - วันอังคารที่ 4

TRAINING

ราคา 6,000 บาท 

พร้อมรับ มายริง 1 ชิ้น ราคา 1,000 ฟรี และ ใบ Certificate จาก Yoga kula korea

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WORKSHOP

มายริง โดย sei kim วันอาทิตย์ที่ 2 

ราคา 600 บาท 2 ชั่วโมง

เป็นการปูพื้นฐาน Asana with my ring

The Magazine
latest articles

เข้าสู่ระบบ Asiawellness.com